vormsnoei

Dwergcypres
CHAMAECYPARIS OBTUSA 'PYGMAEA'