Sierstruiken

€7,65
Catalogus
Wilg
SALIX EXIGUA
€8,20
Catalogus
Wilg
SALIX HELVETICA
€8,20
Catalogus
Wilg
SALIX LANATA
Wilg
SALIX PURPUREA 'NANA'
€6,55
Catalogus
Wilg
SALIX REPENS
Wilg
SALIX REPENS 'VOORTHUIZEN'
€3,60
Catalogus
Wilg
SALIX REPENS NITIDA
€6,55
Catalogus
Vlier
SAMBUCUS NIGRA
Vlier
SAMBUCUS NIGRA 'AUREA'
€10,85
Catalogus
Vleesbes
SARCOCOCCA CONFUSA
€10,85
Catalogus
Vleesbes
SARCOCOCCA HOOKERIANA
Vleesbes
SARCOCOCCA HOOKERIANA HUMILIS
Skimmia
SKIMMIA CONFUSA 'KEW GREEN'