bestuiving door Early Rivers en Hedelfinger

Kers - Zoete kers
PRUNUS AVIUM 'BURLAT'